Ποιοι Είμαστε

Το όραμα και η ανάγκη να μπει η Τέχνη μέσα στην κοινωνία και με δημιουργικό τρόπο να ενδυναμώσει τον τόπο και τις κοινότητές του, να ενισχύσει το πολιτιστικό, κοινωνικό και φυσικό κεφάλαιο του νησιού, σε μία αρμονική συνάντηση ανθρώπων, έμπνευσης και δημιουργίας, γέννησε το #ekipouzo το 2022 και την εταιρία “ΜΝΜ”_ΑΜΚΕ.

Το #ekipouzo είναι μια δράση με σκοπό την ανάπτυξη του πολιτισμού. Εμπνέεται και δρα από τον τόπο, για τον τόπο, μέσα από την ευεργετική δύναμη των τεχνών.

Κάθε χρόνο προσκαλούνται δημιουργοί από όλες τις μορφές τέχνης να πάρουν ερεθίσματα και ελεύθερα να δημιουργήσουν, αντλώντας έμπνευση από ένα τόπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Την εταιρία ΜΝΜ_(ΑΜΚΕ) Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιστημονικών ή  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων απαρτίζουν: η Μαρία Ζαννίκου, η Ναυσικά Σαλιάρη και η Μαρούσα Μάμμα.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας

Η ομάδα μας