Ντοκιμαντέρ "Αγγελικές"

Στο ντοκιμαντέρ “Αγγελικές” πρώην μαθήτριες του Μιχάλειου Ορφανοτροφείου Χίου ανασύρουν μνήμες και αφηγούνται ιστορίες για τον τόπο των παιδικών τους αναμνήσεων.
 
Τι εφόδια μπορεί να δοθούν σ’ ένα παιδί που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο; Η «ορφάνια» η «ελευθερία» και η «απουσία» πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν στην σημασιοδότηση της ζωής των κοριτσιών; 
 

Ένας ποιητικός στοχασμός πάνω στη δύναμη των αφηγήσεων, στους τρόπους με τους οποίους αυτές διαπλέκονται και αλληλοσχετίζονται όπως οι ρίζες των Αγγελικών στο κήπο του Ορφανοτροφείου.