Προσωπικά Δεδομένα

Αναγνωρίζοντας ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα προϊόντα, θεωρείται ότι συναινείτε στη χρήση, από μέρους μας, των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με αυτή την πολιτική.

Ο Ιστότοπος www.ekipouzo.com αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της εταιρίας ΜΝΜ_(ΑΜΚΕ), μέσω της οποίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τις δράσεις του #ekipouzo.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ναυσικά Σαλιάρη
Email επικοινωνίας: ekipouzo@gmail.com
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χίου Καρφά 62, T.K. 82131, Χίος

Στο www.ekipouzo.com , προσπαθούμε να παραδώσουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνουμε εμείς ή οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο μας, μια σειρά προσωπικών δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο σας και η διεύθυνση email σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον επισκέπτη του Ιστότοπου μας, όπως η περίπτωση Δεδομένων Χρήσης του Ιστότοπου, και συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη του σε αυτόν. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τον Ιστότοπο μας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας αυτής (για παράδειγμα, στην φόρμα επικοινωνίας, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί διεύθυνση email, είναι αδύνατο να αποσταλεί το μήνυμα σας σε εμάς).

Τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, που θα χρησιμοποιήσετε για την πραγματοποίηση της δωρεάς σας, δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της εταιρίας Viva Wallet. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Paypal, εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πραγματοποίησης της δωρεάν σας.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, και σε περίπτωση που μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, θα διαγράφουμε αυτομάτως τα εν λόγω στοιχεία. Είναι πολιτική μας να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας σε αυτή τη σελίδα, την οποία και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά για να ελέγχετε εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές.

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο Ιστότοπος μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

Εκτός από τον Υπεύθυνο Συλλογής Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσιτά σε εξωτερικά μέρη (πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διανομείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο.Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο μέρος που μας αναλογεί, στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο (διακομιστής φιλοξενίας εντός ελληνικής επικράτειας) όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. H διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% την ασφάλεια των δεδομένων σας τα οποία διαβιβάζονται στον ιστότοπο μας.

Σχετικά με Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αφού λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η πραγματοποίηση των δωρεών είτε μέσω της Viva Wallet είτε μέσω της Paypal, πραγματοποιούνται στους αντίστοιχους ιστότοπους των εταιριών αυτών, επομένως η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Viva Wallet εδώ και η Paypal εδώ. Και τα τρία μέρη χρησιμοποιούν πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Επομένως:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Επισκέπτη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του επισκέπτη του Ιστοτόπου μας διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.


Οι επισκέπτες μας μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον ίδιο.

Ο Ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο επισκέπτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών μας συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. για σκοπούς διαχείρισης του συστήματος,
 2. για ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και των τάσεων, με σκοπό τη βελτίωση και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος την ιστοσελίδα μας,
 3. για να επικοινωνούμε μαζί σας,
 4. για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του επισκέπτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
 5. για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το eshop μας,
 6. σε περίπτωση που μας το έχετε ζητήσει ή για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε μηνύματα μας έχετε στείλει,
 7. σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας του ekipouzo.com είναι to Ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση email σας.

Οι επισκέπτες του Ιστότοπου μας μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη. Ειδικότερα, οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Να αρνηθούν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιορθώσουν τα δεδομένα τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε έναν άλλο ελεγκτή. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Επισκέπτη, σε μια σύμβαση την οποία ο Επισκέπτης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να καταθέσουν μια καταγγελία. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων τους.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ασφαλή μαζί μας. Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, παρόλο που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προωθούμε ή να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ή σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη παράνομων ή δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή για την πρόληψη άλλης ζημίας ή ως απάντηση σε νομικές ενέργειες ή για σκοπούς διεκδίκησης των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας.

Χρησιμοποιούμε cookies και εργαλεία παρακολούθησης για τη συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων χρήσης και δημογραφικών στοιχείων όσον αφορά τους χρήστες μας σε βάθος χρόνου. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

Οι Υπηρεσίες του  www.ekipouzo.com ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθείτε (π.χ. για την πραγματοποίηση δωρεών). Σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές περί απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις/πολιτικές περί προστασίας δεδομένων κάθε ιστοσελίδας τρίτου μέρους στην οποία συνδέεστε από τις Υπηρεσίες μας.

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Ιστότοπου (ή των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο μας, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) τη χρονική στιγμή της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτη, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα του Ιστότοπου) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του Επισκέπτη.

Επισκέπτης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν αυτόν τον Ιστότοπο και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του Ιδιοκτήτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Αίτησης. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτού του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος

Ο παρόν δικτυακός τόπος μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Επισκέπτη.

Υπηρεσία

Η κάθε υπηρεσία που παρέχεται μέσω του παρόντος Ιστότοπου όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους χρήσης (εφόσον υπάρχουν).

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή του Επισκέπτη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων). Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με την παρόντα Ιστότοπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το παρόν κείμενο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: ekipouzo@gmail.com.